Header Ads

ททท. ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืน เปิดโครงการ STGs เที่ยว 4 ดี ดีต่อโลก ดีต่อเรา ดึง เจมส์ จิ ชวนเที่ยวไทยแบบ 4 ดี


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เปิดโครงการ STGs เที่ยว 4 ดี ดีต่อโลก ดีต่อเรา ดึง เจมส์ จิรายุ พรีเซ็นเตอร์ชวนเที่ยวไทยแบบ 4 ดี สิ่งแวดล้อมดี-วัฒนธรรมดี-เศรษฐกิจดี-ชีวิตดี พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม Catch the Butterflies ลุ้นรับ VOUCHER โรงแรม ที่พักจากผู้ประกอบการ STAR ฟรี! และของรางวัลต่าง ๆ กว่า 1,000 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท ดีเดย์ปล่อย QR Code ผีเสื้อ STGs ในวันที่ 11-19 พ.ย. นี้ พร้อมกันผ่าน Facebook : Amazing Thailand และป้ายโฆษณา LED กว่า 2,000 จอทั่วประเทศ


นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า ปัจจุบันโลกประสบวิกฤตปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการสร้างมลภาวะและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเองก็มีส่วนร่วมในการสร้างผลกระทบดังกล่าว ททท.จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลในทุกมิติ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยได้พัฒนาเป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Tourism Goals: STGs 17 ประการ ต่อยอดจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) โดยได้ดำเนินโครงการ Sustainable Tourism Acceleration Rating (STAR) เพื่อส่งเสริม ผลักดัน และยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้นำ 17 เป้าหมายของ STGs ซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ในระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเร่งยกระดับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


ในครั้งนี้ ททท. จึงได้จัดโครงการ STGs เที่ยว 4ดี ดีต่อโลก ดีต่อเรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง STGs สร้างเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการเชิงประสบการณ์สู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมมุ่งสู่ Smart Tourism พร้อมกระตุ้นให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวตื่นตัวในการเข้าร่วมโครงการ STAR โดยกำหนดเป้าหมายให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ ฯ กว่า 80% ภายในปี 2573

ททท. จะมุ่งสื่อสารโครงการ STGs เที่ยว 4ดี ดีต่อโลก ดีต่อเรา แบบบูรณาการ 360 องศา เพื่อสร้างกระแสในวงกว้าง ครอบคลุมทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ตั้งแต่สื่อโทรทัศน์-วิทยุ สื่อ Out of Home กว่า 2,000 จอ ในพื้นที่ Prime Area ทั่วประเทศ อาทิ 7-ELEVEN จอ Panoramix หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ จำนวน 104 จอ จอดิจิตอลครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจทั่วประเทศไทย กว่า 250 จอ สนามบินดอนเมือง 90 จอ สนามบินสุวรรณภูมิ 250 จอ และสนามบินภายในประเทศ 5 แห่ง 127 จอ รวมทั้งนำเสนอการเดินทางสร้างประสบการณ์ Meaningful Experience แบบ STGs ผ่าน Influencer, KOL, Youtuber โดยคาดว่าตลอดโครงการจะสามารถสร้างการรับรู้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว่า 60 ล้านคน-ครั้ง

ในโอกาสเดียวกันนี้ ททท. ยังได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุด STGs เที่ยว4ดี ดีต่อโลก ดีต่อเรา นำแสดงโดย เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข ตัวแทนของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่จะมาชวนคนไทยทุกคนออกไปเที่ยวเมืองไทยแบบ 4 ดี ได้แก่


สิ่งแวดล้อมดี :D
ท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แบบ Low Carbon ลดการสร้างขยะ และทำกิจกรรมที่กระทบกับสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ผู้ประกอบการชุมชนใช้วัสดุจากธรรมชาติที่ย่อยสลายง่าย เพื่อให้เกิด zero waste


วัฒนธรรมดี :D
เคารพวิถีชุมชนร่วมงานประเพณีท้องถิ่น อวดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป ผู้ประกอบการชุมชนนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มได้


เศรษฐกิจดี :D
สนับสนุนสินค้าและบริการในท้องถิ่น เที่ยวเมืองรองเพื่อกระจายรายได้ไปยังชุมชนต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ผู้ประกอบการชุมชนนำของดีท้องถิ่นเป็นจุดขาย มาทำให้เกิดการกระจายรายได้ที่ไม่กระจุก


ชีวิตดี :D ท่องเที่ยวอย่างเข้าใจชุมชนและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ช่วยเติมเต็มความสุขและยังช่วยดูแลโลกใบนี้ให้สวยงามต่อไป ผู้ประกอบการดูแลบริการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างดี เต็มไปด้วยรอยยิ้ม :D

รวมทั้งยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวไทยเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยที่ผ่านมาตรฐาน STGs จากโครงการ STAR ได้แก่ 1) กิจกรรม CATCH THE STGs BUTTERFLIES เพียง SCAN QR Code ผีเสื้อ STGs ลุ้นรับ VOUCHER จากผู้ประกอบการ STAR ฟรี! พร้อมรับส่วนลดและของที่ระลึกจาก ททท.อีกมากมายกว่า 1,000 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2 ล้านบาท โดยจะปล่อย QR Code ผีเสื้อ พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 11-19 พ.ย. นี้ ผ่าน Facebook : Amazing Thailand และป้ายโฆษณา LED กว่า 2,000 จอทั่วประเทศ 2) กิจกรรมประกวดครีเอท VDO Clip ชวนเที่ยวไทยแบบยั่งยืน ในหัวข้อ เที่ยวแบบ STGs ดีต่อเรา ดีต่อโลก ทาง TikTok/Reels พร้อมติด hashtag #นักท่องเที่ยว STGs คลิปที่โดนใจ ลุ้นรับเลย VOUCHER จากผู้ประกอบการ STAR ฟรี!

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ FaceBook Fanpage: Amazing Thailand หรือร่วมอุดหนุนผู้ประกอบการ STAR ได้ที่ www.tatstar.org

#STGsเที่ยว4ดีดีต่อโลกดีต่อเรา

Sustainable Tourism Goals (STGs) 17 เป้าหมาย

เป้าหมาย

ประเด็นการประเมิน

STGs 1

ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ผ่านการนำรายได้จากการท่องเที่ยวเข้ามากระจายสู่ระดับชุมชน

Reduce income inequality through the distribution of income from tourism within local communities (Reduce Income Inequality)

STGs 2

ส่งเสริมระบบอาหารที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว : จากการจัดหาในท้องถิ่นสู่การจัดการของเสีย

Promote sustainable food systems within the tourism industry: from local sourcing to food waste management (Sustainable Food Systems)

STGs 3

ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สนับสนุนความปลอดภัยด้านสุขภาพ สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของคนทุกช่วงวัย

Facilitate tourism that fosters improved health, well-being and quality of life for people of all ages ensuring their safety and overall welfare (Good health and well being)

STGs 4

เสริมสร้างการศึกษาด้านการท่องเที่ยว : ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

Strengthen education for sustainable tourism: promoting enduring comprehension and essential skills to drive the tourism sector (Education for Sustainable Tourism)

STGs 5

ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันของทุกเพศในทุกธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

Foster gender equality within all tourism-related businesses (Gender Equality)

STGs 6

สร้างหลักประกันในการเข้าถึงน้ำสะอาด การจัดการน้ำ และสุขาภิบาลที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยว

Create resilient mechanisms to promote access to clean water, effective water management, and sustainable sanitation in tourist destinations (Clean Water Solutions)

STGs 7

เพิ่มการเข้าถึงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสะอาดในภาคการท่องเที่ยว

Enhance accessibility and improve the efficiency of clean energy utilization in the tourism sector (Efficient and Clean Energy)

STGs 8

สร้างงาน สร้างอาชีพ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์และเศรษฐกิจท้องถิ่น

Generate job opportunities, promote decent work, and support local products and economies in the tourism sector (Local Jobs and Economies)

STGs 9

ส่งเสริมนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนาสินค้าและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

Encourage innovation to cultivate product development and resilient infrastructure for sustainable tourism (Innovation and Infrastructure)

STGs 10

ลดความเหลื่อมล้ำของการจ้างงานสำหรับผู้พิการและคำนึงถึงความเท่าเทียมของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม

Address the disparity in job opportunities for persons with disabilities and prioritize equality for all tourist groups (Tourism for all)

STGs 11

ความยั่งยืนและน่าอยู่ของแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน

Advocate for sustainable and livable tourism destinations and communities (Sustainable Destinations and Communities)

STGs 12

ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในทุกภาคส่วนของการท่องเที่ยว

Promote the application of sustainable tourism concept in all tourism sectors (Promote Sustainable Tourism)

STGs 13*

มุ่งลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการท่องเที่ยวและส่งเสริมการตั้งรับปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Strive to reduce greenhouse gas emissions in the tourism sector while promoting resilience and adaptation to climate change (Climate Action)

STGs 14

ส่งเสริมและกำกับดูแลระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

Support and regulate the conservation of marine and coastal ecosystems (Protect Life under Water)

STGs 15

ส่งเสริมและกำกับดูแลระบบนิเวศบนบกและน้ำจืด

Drive and regulate the conservation of terrestrial and freshwater ecosystems (Protect Life on Land)

STGs 16*

การคำนึงถึงความปลอดภัยในภาคการท่องเที่ยว

Prioritize safety in all tourism sectors (Safety for all)

STGs 17*

การบรรลุเป้าหมาย STGs ผ่านความร่วมมือหลายภาคส่วน

Achieve the STGs through multi-stakeholder collaboration (Partnership for STGs)

กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

1600  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 4520-22  โทรสาร  0 2250 5681  www.tatnewsthai.org   e-mail:prdiv5@tat.or.th

No comments

Powered by Blogger.