Header Ads

ต้องการลงข่าวฟรี! คลิกที่นี่มีคำแนะนำ


👉 คำแนะนำในการส่งอีเมล

1. ช่อง Subject ใส่เฉพาะพาดหัวข่าวเท่านั้น

2 ช่อง Compose ใส่เฉพาะเนื้อข่าว สิ้นสุดเนื้อข่าวให้ระบุชื่อ-สกุล ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล สำหรับติดต่อ ของแหล่งข่าวและ/หรือพีอาร์ ส่วนคำทักทายหรือการเกริ่นนำใด ๆ ถ้าจะมี ให้เอาไปไว้ท้ายสุด

3. แนบไฟล์รูปภาพไม่เกิน 5 รูป มากกว่าได้ แต่ Data รวมทั้งอีเมล์ ต้องน้อยกว่า 5MB ถ้าเกิน Google ไม่สามารถส่งต่อมายังเว็บไซต์ได้

👉 ข้อพึงจำ

1) Data รวมทั้งอีเมล จะนับรวมทั้งข้อความและรูปภาพที่เป็น Signature ด้วย

2) รูปภาพจะเรียงอยู่ด้านบนเนื้อข่าว จะไม่มีการย้ายไปแทรกระหว่างข่าว กรณีรูปภาพบุคคลหากต้องการให้เป็นที่รู้จัก ให้ใส่ Sub Title ที่รูป

3) ควรเรียงรูปภาพตามลำดับที่ต้องการขณะที่ทำการแนบไฟล์ หากรูปภาพไม่เข้าพวก เช่น ขนาด การจัดวาง เรียงลำดับสเปะสปะ เราจะลบรูปภาพออกให้เหลือเฉพาะที่เรียงลำดับกันและเป็นระเบียบเท่านั้น

4) เว็บไซต์นี้ใช้ระบบ Auto post จึงไม่สามารถดึงเนื้อหาจากไฟล์เอกสารที่แนบมาได้ ต้องทำตามคำแนะนำฯให้ครบถ้วนทั้ง 3 ข้อ

5) หากไม่มี ชื่อ-สกุล ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล สำหรับติดต่อ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการเผยแพร่

👉 ส่งอีเมล์มาที่ whatxnews@gmail.com


หมายเหตุ: เราจะปรับรูปแบบตัวอักษรให้เป็นแบบเดียวกันหมด และจัดระเบียบตามรูปแบบอัตลักษณ์ของเว็บฯ เฉพาะในส่วนเนื้อหาข่าว และ จัดการรูปภาพประกอบข่าวตามสมรรถนะสูงสุดของเว็บฯ ถ้าผิดไปจากที่ปรากฏในโพสต์ส่วนใหญ่ของเว็บ นั่นเป็นเพราะต้นฉบับจากแหล่งข่าว/พีอาร์รายนั้น ๆ เอง

No comments

Powered by Blogger.